Δήμος
Σαρωνικού
Δευτέρα 24 Ιανουαρίου 2022

Δημοσιεύσεις

Δευτέρα 6.12.2021

Πίνακας αποφάσεων του Συμβουλίου της Κοινότητας Παλαιάς Φώκαιας (συνεδρίαση στις 29-11-2021)