Δήμος
Σαρωνικού
Τρίτη 26 Οκτωβρίου 2021

Νέα

Τετάρτη 4.08.2021

Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς στην Περιφέρεια Αττικής για την Πέμπτη 5 Αυγούστου.

Προσοχή – Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς (κατηγορία κινδύνου 4) την Πέμπτη 5 Αυγούστου. Η πρόβλεψη αφορά και την Περιφέρεια Αττικής.
Παρακαλούνται οι πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί για την αποφυγή πρόκλησης πυρκαγιάς και να ακολουθούν τις οδηγίες της Πολιτικής Προστασίας για την προστασία τους.
Σε εφαρμογή λήψης έκτακτων μέτρων λόγω του πολύ υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς ενεργοποιείται η απόφαση απαγόρευσης κυκλοφορίας (ορθή επανάληψη) με αριθμό πρωτ. οικ. 590499/14-7-2021 με ΑΔΑ: ΩΔΙΓ7Λ7-Ο6Ζ απόφαση «Περί απαγόρευσης κυκλοφορίας οχημάτων και παραμονής εκδρομέων σε εθνικούς δρυμούς, δάση και «ευπαθείς» περιοχές, του Αντιπεριφερειάρχη Ανατολικής Αττικής.
Για τον Δήμο Σαρωνικού απαγορεύεται η κυκλοφορία στους ακόλουθους δρόμους:
1. Από την οδό Αυλακίου, ο δρόμος που οδηγεί προς το πυροφυλάκιο Μερέντα–Αγ. Ευστάθιο.
2. Η οδός Μυρινούντος (ύψος Ιππικού Ομίλου) και την επέκταση αυτής σε Αγίας Αικατερίνης προς Κουβαρά (οικισμός Ολυμπιακών Αετών) και αντίστροφα.
3. Σε όλη την περιοχή του Πάνειου Όρους της δημοτικής ενότητας Καλυβίων και συγκεκριμένα στη δασική οδό που οδηγεί στην κορυφή του.
4. Ο δρόμος που οδηγεί από Πόρτο Ράφτη προς Κουβαρά και από Κουβαρά προς Πόρτο Ράφτη.
5. Επί της οδού Αυλακίου (Κουβαράς), ο δρόμος που οδηγεί προς Άγιο Αντώνιο.
6. Η άνοδο από Περιφερειακή οδό Καλυβίων προς Μονή Αγ. Σκέπης στο Πάνειο Όρος.
7. Στις οδούς Αθηνάς και Ταϋγέτου προς δασάκι Σαρωνίδας.
8. Στην οδό Παλαιάς Δεξαμενής στην Παλαιά Φώκαια.
Για οποιοδήποτε θέμα, μπορείτε να επικοινωνείτε με την Πολιτική Προστασία στα τηλέφωνα: 6977451995 (αρμόδιος Αντιδήμαρχος Χαράλαμπος Γαλάνης) και 6909439627 (Παναγιώτης Χαρίτος).