Δήμος
Σαρωνικού
Τετάρτη 19 Ιουνίου 2024

Δημοσιεύσεις

Διαγωνισμοί/Δημοπρασίες

Δείτε Περισσότερα
Τετάρτη 6.12.2023

Προμήθεια δύο (2) απορριμματοφόρων τύπου πρέσας 16 κ.μ. (υποέργο 2) για την υλοποίηση της Πράξης “ΧΩΡΙΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΒΙΟΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΣΑΡΩΝΙΚΟY” (κατηγορία 1)” και Προμήθεια ενός (1) λειοτεμαχιστή πράσινων απορριμμάτων (υποέργο 3) για την υλοποίηση της Πράξης “ΧΩΡΙΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΒΙΟΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ” (κατηγορία 2)

Σημαντική Ανακοίνωση