Δήμος
Σαρωνικού
Πέμπτη 16 Σεπτεμβρίου 2021

Δημοσιεύσεις

Δευτέρα 26.07.2021

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝOΣ (1) ΦΟΡΤΗΓΟY ΠΛΥΝΤΗΡIΟΥ ΚAΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜAΤΩΝ KAI ΠΡΟΜΘΕΙΑ ΕΝΟΣ (1) ΜΙΚΡΟΥ ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ΓΕΡΑΝΟ ΚΑΙ ΑΡΠΑΓΗ