Δήμος
Σαρωνικού
Σάββατο 31 Ιουλίου 2021

Δημοσιεύσεις

Παρασκευή 18.12.2020

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια «Προμήθεια φαρμάκων και λοιπών φαρμακευτικών ειδών των δικαιούχων του Κοινωνικού Φαρμακείου Δήμου Σαρωνικού για την αντιμετώπιση της κατεπείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης για τη λήψη μέτρων αποφυγής και διάδοσης του κορωνοϊού covid-19».