Δήμος
Σαρωνικού
Τρίτη 3 Αυγούστου 2021

Δημοσιεύσεις

Παρασκευή 27.11.2020

Πρόσκληση με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση για την κατεπείγουσα προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, ηλεκτρονικών συγκροτημάτων και λογισμικού, προμήθεια εκτυπωτών – σαρωτών – αναβάθμιση και διαχείριση των συστημάτων hardware του κεντρικού computer του Δήμου Σαρωνικού για την παροχή μέσων τηλεργασίας λόγω COVID19