Δήμος
Σαρωνικού
Τετάρτη 7 Ιουνίου 2023

Δημοσιεύσεις

Διαγωνισμοί/Δημοπρασίες

Δείτε Περισσότερα
Παρασκευή 20.05.2022

Πρόσκληση με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση για την προμήθεια με τίτλο “Προμήθεια υλικών επισκευής πεζοδρομίων”

Σημαντική Ανακοίνωση