Δήμος
Σαρωνικού
Τρίτη 3 Αυγούστου 2021

Δημοσιεύσεις

Τετάρτη 21.07.2021

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΜΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΛΕΙΟΤΕΜΑΧΙΣΜΟΥ, ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΓΚΩΔΩΝ ΚΑΙ ΦΥΤΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ»