Δήμος
Σαρωνικού
Κυριακή 21 Απριλίου 2024

Δημοσιεύσεις

Διαγωνισμοί/Δημοπρασίες

Δείτε Περισσότερα
Τετάρτη 25.10.2023

Πρόσκληση με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση για τις άγονες ομάδες (4 και 5) του ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την υπηρεσία με τίτλο : «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ – ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ»

Σημαντική Ανακοίνωση