Δήμος
Σαρωνικού
Τετάρτη 28 Φεβρουαρίου 2024

Δημοσιεύσεις

Διαγωνισμοί/Δημοπρασίες

Δείτε Περισσότερα
Τρίτη 6.09.2022

Πρόσκληση με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση για τις υπηρεσίες με τίτλο : Α) «Εργασίες αποψίλωσης ξερών, καμένων και ογκωδών υλικών σε αγροτικές οδούς στη Δ.Ε. Καλυβίων του Δήμου Σαρωνικού για την πρόληψη και αντιμετώπιση ζημιών από πυρκαγιά» Β) «Εργασίες λειοτεμαχισμού, μεταφοράς και διαχείρισης ογκωδών και φυτικών αποβλήτων του Δήμου Σαρωνικού»

Σημαντική Ανακοίνωση