Δήμος
Σαρωνικού
Σάββατο 17 Απριλίου 2021
Live Συνεδρίαση Κοινοτικού Συμβουλίου

Δημοσιεύσεις

Πέμπτη 1.04.2021

Πρόσκληση σε κατεπείγουσα (δια περιφοράς) συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ “Αριστόδικος” Δήμου Σαρωνικού στις 5-4-2021