Δήμος
Σαρωνικού
Πέμπτη 16 Σεπτεμβρίου 2021

Δημοσιεύσεις

Τρίτη 14.09.2021

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ – Πρόσκληση σε κατεπείγουσα (με τηλεδιάσκεψη) συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Σαρωνικού στις 16-9-2021