Δήμος
Σαρωνικού
Τετάρτη 5 Οκτωβρίου 2022

Δημοσιεύσεις

Συνεδριάσεις

Δείτε Περισσότερα
Τετάρτη 7.09.2022

Πρόσκληση σε κατεπείγουσα (με τηλεδιάσκεψη) συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Σαρωνικού στις 9-9-2022

Σημαντική Ανακοίνωση