Δήμος
Σαρωνικού
Πέμπτη 30 Μαρτίου 2023

Δημοσιεύσεις

Συνεδριάσεις

Δείτε Περισσότερα
Τρίτη 21.02.2023

Πρόσκληση σε κατεπείγουσα συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου (δια περιφοράς) του Δήμου Σαρωνικού στις 23-02-2023

Σημαντική Ανακοίνωση