Δήμος
Σαρωνικού
Σάββατο 17 Απριλίου 2021
Live Συνεδρίαση Κοινοτικού Συμβουλίου

Δημοσιεύσεις

Τρίτη 6.04.2021

Πρόσκληση σε συνεδρίαση (με τηλεδιάσκεψη) της Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης του Δήμου Σαρωνικού στις 13-4-2021