Δήμος
Σαρωνικού
Δευτέρα 24 Ιανουαρίου 2022

Δημοσιεύσεις

Παρασκευή 10.12.2021

Πρόσκληση σε συνεδρίαση (με τηλεδιάσκεψη) του Δ.Σ. του ΝΠΔΔ “Αριστόδικος” Δήμου Σαρωνικού στις 16-12-2021 (ώρα 15:00)