Δήμος
Σαρωνικού
Τρίτη 26 Οκτωβρίου 2021

Δημοσιεύσεις

Πέμπτη 7.10.2021

Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 11-10-2021 (στο πλαίσιο της μεικτής συνεδρίασης)