Δήμος
Σαρωνικού
Τρίτη 3 Αυγούστου 2021

Δημοσιεύσεις

Παρασκευή 6.11.2020

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την «Προμήθεια απολυμαντικών και καθαριστικών κατά των ιών για ψεκασμό σε δημόσιους χώρους για την αντιμετώπιση της κατεπείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης για τη λήψη μέτρων αποφυγής και διάδοσης του κορονοϊού COVID-19»