Δήμος
Σαρωνικού
Σάββατο 31 Ιουλίου 2021

Δημοσιεύσεις

Παρασκευή 6.11.2020

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την «Προμήθεια ειδών ατομικής προστασίας προσωπικού για την αντιμετώπιση της κατεπείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης για τη λήψη μέτρων αποφυγής και διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 – Προμήθεια αντισηπτικών χεριών, χειρουργικών μασκών, γαντιών LATEX και φορμών για την υπηρεσία καθαριότητας του Δήμου Σαρωνικού»