Δήμος
Σαρωνικού
Τρίτη 3 Αυγούστου 2021

Δημοσιεύσεις

Παρασκευή 27.11.2020

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την προμήθεια “Έξοδα για την περίθαλψη αδέσποτων ζώων (εμβολιασμοί, στειρώσεις, νοσηλεία, συλλογή κλπ.) – Προμήθεια τροφών κλπ. για τη φροντίδα των αδέσποτων ζώων του Δήμου Σαρωνικού για την αντιμετώπιση της κατεπείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης για τη λήψη μέτρων αποφυγής και διάδοσης του κορονοϊού COVID19”