Δήμος
Σαρωνικού
Τρίτη 3 Αυγούστου 2021

Δημοσιεύσεις

Τρίτη 8.12.2020

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την “Προμήθεια τροφίμων απόρων των δικαιούχων του Κοινωνικού Παντοπωλείου Δήμου Σαρωνικού για την αντιμετώπιση της κατεπείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης για τη λήψη μέτρων αποφυγής και διάδοσης του κορονοϊού COVID-19”