Δήμος
Σαρωνικού
Πέμπτη 21 Σεπτεμβρίου 2023

Δημοσιεύσεις

Διαγωνισμοί/Δημοπρασίες

Δείτε Περισσότερα
Πέμπτη 27.10.2022

Πρόσληψη δύο (2) ΠΕ Καθηγητών Φυσικής Αγωγής από το ΝΠΔΔ “ΘΟΡΙΚΟΣ” με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου έως και οκτώ (8) μήνες για υπηρεσίες έναντι αντιτίμου από τους ωφελούμενους

Σημαντική Ανακοίνωση