Δήμος
Σαρωνικού
Τρίτη 26 Οκτωβρίου 2021

Υπηρεσίες

Νομικό Πρόσωπο – Αριστόδικος

“Νομικό Πρόσωπο Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης, Πολιτισμού και Αθλητισμού Δήμου Σαρωνικού”

Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σαρωνικού, προέβη κατά τις διατάξεις του άρθρου 103 του Ν.3852/10, και με την αριθμό απόφαση 44/2011 ( ΦΕΚ 933Β/3/23-05-2011 ) στη συγχώνευση των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία

 1. «ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΕΚΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΑΛΥΒΙΩΝ-ΘΟΡΙΚΟΥ»,
 2. «ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΑΛΥΒΙΩΝ-ΘΟΡΙΚΟΥ»,
 3. «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗ ΚΑΛΥΒΙΩΝ»,
 4. «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΚΑΛΥΒΙΩΝ»,
 5. «ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΣΜΟΥ – ΑΘΛΗΣΗΣ»,
 6. «ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΑΛΥΒΙΩΝ»,
 7. «ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΚΑΛΥΒΙΩΝ»,
 8. «ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΑΝΑΒΥΣΣΟΥ»,
 9. «Α΄ ΚΑΠΗ ΚΑΛΥΒΙΩΝ»,
 10. «Β΄ ΚΑΠΗ ΚΑΛΥΒΙΩΝ»,
 11. «Γ΄ ΚΑΠΗ ΚΑΛΥΒΙΩΝ»,
 12. «ΚΑΠΗ ΑΝΑΒΥΣΣΟΥ»,
 13. «ΚΑΠΗ Π. ΦΩΚΑΙΑΣ»
 14. «ΚΑΠΗ ΣΑΡΩΝΙΔΑΣ»
 15. «ΚΑΠΗ ΚΟΥΒΑΡΑ»

και τη σύσταση του νέου Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου στο Δήμο Σαρωνικού, με την επωνυμία «ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ». Το οποίο μετονομάσθηκε σε «Αριστόδικος Δήμου Σαρωνικού» σύμφωνα με την αριθμό απόφαση 185/2012 του Δημοτικού Συμβουλίου και το ΦΕΚ 2162Β/9/18-07-2012.

Πρόεδρος του νομικού προσώπου εκλέγεται ο κ. Πουλόπουλος Νικόλαος

Αντιπρόεδρος του νομικού προσώπου εκλέγεται ο κ. Ζεκάκος Ευάγγελος

Τον πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος αναπληρώνει ο  αντιπρόεδρος.

Το νομικό πρόσωπο εκπροσωπείται στα δικαστήρια και σε κάθε δημόσια αρχή από  τον πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου και όταν αυτός κωλύεται ή απουσιάζει από τον  αντιπρόεδρο.

Η θητεία των μελών είναι 2 έτη.


Κύρια Μέλη Αναπληρωματικά Μέλη
Πουλόπουλος Νικόλαος – Πρόεδρος Μπούτσης Βασίλειος
Ζεκάκος Ευάγγελος – Αντιπρόεδρος Γκίνης Χρήστος
Ράπτη Δήμητρα Καραγιάννης Αθανάσιος
Γκίνη Μαρία Γαλάνης Χαράλαμπος
Πατσιαούρας Ηλίας Παπαχρήστου Δημήτριος
Κολοκοτρώνης Αλέξανδρος Κόλλιας Μιχαήλ
Γαλανοπούλου Σουλτάνα Τσιγαρίδας Χρήστος
Μωραϊτόπουλος Ιάσονας Ασματόγλου Χρυσούλα
Καγιάννη Μαρία Γάκη Άννα
Καλογεροπούλου Μαρία Ταμπάκη Ευτυχία
Κατσούλη Σταματίνα Τοπάλογλου Σολομώντας
Αυγέρου Μαρίνα Μανουσάκη Αθανασία
Λοπατατζίδου Αικατερίνη Φόνσος Αντώνιος
Αμοιρίδου Σοφία Στάμου Κωνσταντίνος
Μιχάλη Ελένη Κοντογιάννης Ιωάννης