Δήμος
Σαρωνικού
Τετάρτη 19 Ιουνίου 2024

Υπηρεσίες

Νομικό Πρόσωπο – Αριστόδικος

“Νομικό Πρόσωπο Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης, Πολιτισμού και Αθλητισμού Δήμου Σαρωνικού”

Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σαρωνικού, προέβη κατά τις διατάξεις του άρθρου 103 του Ν.3852/10, και με την αριθμό απόφαση 44/2011 ( ΦΕΚ 933Β/3/23-05-2011 ) στη συγχώνευση των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία

 1. «ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΕΚΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΑΛΥΒΙΩΝ-ΘΟΡΙΚΟΥ»,
 2. «ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΑΛΥΒΙΩΝ-ΘΟΡΙΚΟΥ»,
 3. «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗ ΚΑΛΥΒΙΩΝ»,
 4. «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΚΑΛΥΒΙΩΝ»,
 5. «ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΣΜΟΥ – ΑΘΛΗΣΗΣ»,
 6. «ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΑΛΥΒΙΩΝ»,
 7. «ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΚΑΛΥΒΙΩΝ»,
 8. «ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΑΝΑΒΥΣΣΟΥ»,
 9. «Α΄ ΚΑΠΗ ΚΑΛΥΒΙΩΝ»,
 10. «Β΄ ΚΑΠΗ ΚΑΛΥΒΙΩΝ»,
 11. «Γ΄ ΚΑΠΗ ΚΑΛΥΒΙΩΝ»,
 12. «ΚΑΠΗ ΑΝΑΒΥΣΣΟΥ»,
 13. «ΚΑΠΗ Π. ΦΩΚΑΙΑΣ»
 14. «ΚΑΠΗ ΣΑΡΩΝΙΔΑΣ»
 15. «ΚΑΠΗ ΚΟΥΒΑΡΑ»

και τη σύσταση του νέου Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου στο Δήμο Σαρωνικού, με την επωνυμία «ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ». Το οποίο μετονομάσθηκε σε «Αριστόδικος Δήμου Σαρωνικού» σύμφωνα με την αριθμό απόφαση 185/2012 του Δημοτικού Συμβουλίου και το ΦΕΚ 2162Β/9/18-07-2012.

Με την αρ. 135/2021 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Σαρωνικού ορίστηκαν τα ακόλουθα:

Πρόεδρος του νομικού προσώπου εκλέγεται η κα Ράπτη Δήμητρα

Αντιπρόεδρος του νομικού προσώπου εκλέγεται ο κ. Ζεκάκος Ευάγγελος

Την πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος αναπληρώνει ο  αντιπρόεδρος.

Το νομικό πρόσωπο εκπροσωπείται στα δικαστήρια και σε κάθε δημόσια αρχή από  τον πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου και όταν αυτός κωλύεται ή απουσιάζει από τον  αντιπρόεδρο.

Η θητεία των μελών είναι 2 έτη.


Κύρια Μέλη Αναπληρωματικά Μέλη
Ράπτη Δήμητρα – Πρόεδρος Καραγιάννης Αθανάσιος
Ζεκάκος Ευάγγελος – Αντιπρόεδρος Γκίνης Χρήστος
Γκίκας Κωνσταντίνος Μπούτσης Βασίλειος
Γαλάνης Χαράλαμπος Γκίνη Μαρία
Πατσιαούρας Ηλίας Παπαχρήστου Δημήτριος
Κόλλια Μαρία Χαρίτος Εμμανουήλ
Λιοδακάκης Δημήτριος Παπασταμέλου – Γκούμα Αικατερίνη
Καρελιώτη Σταματίνα Δεδεγκίκα Ελεονώρα
Καγιάννη Μαρία Γάκη Άννα
Κοτσώνης Γεώργιος Κανελόπουλος Στυλιανός
Τοπάλογλου Σολομών Χατζή Σωτηρία
Γριζιώτης Αλέξανδρος Αυγέρου Μαρίνα
Παπαχαραλάμπους Γεώργιος Λοπατατζίδου Αικατερίνη
Παναγιωτόπουλος Κωνσταντίνος Φόνσος Αντώνιος
Μιχάλη Ελένη Κοντογιάννης Ιωάννης

 

Σημαντική Ανακοίνωση