Δήμος
Σαρωνικού
Τετάρτη 19 Ιουνίου 2024

Νέα

Ανακοινώσεις

Δείτε Περισσότερα
Δευτέρα 27.05.2024

Α Π Ο Φ Α Σ Η 1016 Τροποποίηση της 15/2024 απόφασης περί «Ορισμού εντεταλμένων Δημοτικών Συμβούλων με δικαίωμα υπογραφής, για τον συντονισμό και την εποπτεία συγκεκριμένων δράσεων»

Σημαντική Ανακοίνωση