Δήμος
Σαρωνικού
Πέμπτη 18 Αυγούστου 2022

Νέα

Ανακοινώσεις

Δείτε Περισσότερα
Τετάρτη 3.08.2022

Ανακοίνωση για αίτηση εγγραφών και επανεγγραφών στους Βρεφονηπιακούς Σταθμούς και ΚΔΑΠ του Δήμου Σαρωνικού μέσω Ε.ΕΤ.Α.Α Α.Ε περιόδου 2022-2023

O Δήμος Σαρωνικού σας ενημερώνει ότι συμμετέχει για τη σχολική χρονιά 2022-2023 στο «Πρόγραμμα Προώθηση και Υποστήριξη παιδιών για την ένταξή τους στην προσχολική εκπαίδευση και για την πρόσβαση παιδιών σχολικής ηλικίας, εφήβων και ατόμων με αναπηρία σε υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης» (πρώην «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ») με όλους τους Βρεφονηπιακούς Σταθμούς του Δήμου και το Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (ΚΔΑΠ).

Συγκεκριμένα στον Δήμο μας Λειτουργούν οι παρακάτω Δομές:

1. Δημοτικός Παιδικός Σταθμός Καλυβίων – (Βρεφονηπιακός Σταθμός)

2. Παιδικός Σταθμός « Νέα Δομή » Καλυβίων – (Βρεφονηπιακός Σταθμός)

3.Παιδικός Σταθμός «Νέα Δομή » Περιοχή Λαγονησίου (Βρεφονηπιακός Σταθμός)

4. Παιδικός Σταθμός Αναβύσσου (Βρεφονηπιακός Σταθμός)

5. Βρεφ/κός Σταθμός Παραλίας Αναβύσσου – (Βρεφονηπιακός Σταθμός)

6. Παιδικός Σταθμός Παλαιάς Φώκαιας – (Βρεφονηπιακός Σταθμός)

7. Βρεφ/κός Σταθμός Κουβαρά «Παντελής Πέτρου» – ( Βρεφονηπιακός Σταθμός)

8. Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών

Ενημερώνουμε τους ενδιαφερόμενους κατοίκους του Δήμου Σαρωνικού, που επιθυμούν να υποβάλουν αίτηση εγγραφής – επανεγγραφής μέσω Ε.Ε.Τ.Α.Α Α.Ε. στο πλαίσιο του εν λόγω Προγράμματος περιόδου 2022-2023 για τις άνω Δομές, ότι η προθεσμία υποβολής αιτήσεων είναι έως 12-08-2022.

Για την υποστήριξη της αίτησης, μπορείτε να απευθύνεστε στις αρμόδιες υπαλλήλους, ώρες 9.00 – 14.00 : Μιχάλη Ελένη τηλ. 2299320306 & Ανδρέου Βασιλική τηλ. 2299320351.

Για την υποβολή των αιτήσεων απαιτούνται:

Προσωπικοί κωδικοί πρόσβασης TAXISNET μητέρας καθώς και του συζύγου για συναίνεση, & email αιτούντος.
• Το ΑΦΜ, ο ΑΜΚΑ ( μητέρας & συζύγου) καθώς και ο ΑΜΚΑ των παιδιών που αιτούνται.

Eκκαθαριστικό Σημείωμα Φορολογικού έτους 2021, (εισοδήματα από 1/1/2021 έως 31/12/2021)

Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης

Πιστοποιητικό/ά αναπηρίας (όπου υπάρχει ΑΜΕΑ – αιτούντες, έτερο μέλος, παιδί)

Ανακοινώσεις και πληροφορίες για το πρόγραμμα αναρτώνται στον ιστότοπο: http://www.eetaa.gr/index.ph

Η ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΒΡΕΦΙΚΗΣ – ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΗΜΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ

ΔΗΜΗΤΡΑ ΕΥΑΓ. ΡΑΠΤΗ

Σημαντική Ανακοίνωση