Δήμος
Σαρωνικού
Πέμπτη 25 Ιουλίου 2024

Νέα

Ανακοινώσεις

Δείτε Περισσότερα
Τετάρτη 6.10.2021

Ανακοίνωση για τη συνέχιση της εκδίκασης των ενστάσεων του Ελληνικού Δημοσίου για την Κοινότητα Σαρωνίδας

Παρόλες τις συντονισμένες προσπάθειες τα δύο τελευταία χρόνια του Δημάρχου Σαρωνικού κ. Πέτρου Φιλίππου, τις αλλεπάλληλες συναντήσεις με τους αρμόδιους Υπουργούς και τη διαβεβαίωση για την επίλυση του προβλήματος των διεκδικήσεων του Ελληνικού Δημοσίου λόγω της δικαστικής απόφασης 1151/1872 βάση της οποίας το Ελληνικό Δημόσιο διεκδικεί μεγάλο αριθμό γεωταμαχίων σε εντός και εκτός περιοχές του Δήμου Σαρωνικού, και την ψήφιση νομοθετικής ρύθμισης στις 5 Φεβρουαρίου 2021 στο ΦΕΚ 17Α άρθρο 39, με το οποίο λύνεται το πρόβλημα για την εντός σχεδίου περιοχή της Σαρωνίδας, το Ελληνικό Κτηματολόγιο συνεχίζει την εκδίκαση των ενστάσεων του Ελληνικού Δημοσίου από τις 18 Οκτωβρίου 2021.

Ο Δήμος Σαρωνικού είναι αντίθετος με αύτη την απόφαση επειδή τα στοιχεία που πρέπει να ελεγχθούν βάση της νέας νομοθεσίας έχουν ήδη κατατεθεί στην ηλεκτρονική τράπεζα δεδομένων του Ελληνικού Κτηματολογίου, όταν οι ιδιώτες έκαναν τις δηλώσεις τους στο Ελληνικό Κτηματολόγιο.

Θεωρούμε την απόφαση αυτή παράλογη καθώς οι πολίτες υποβάλλονται σε νέα ταλαιπωρία όπου καλούνται να αποδείξουν την κυριότητα των περιουσιών τους.

Διαδικασία εκδικάσεων

  1. Τα πινάκια εκδίκασης των ενστάσεων θα τοιχοκολλώνται στην Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Σαρωνικού στα Καλύβια, στην Κοινότητα Σαρωνίδας και θα αναρτώνται στην ιστοσελίδα του Δήμου Σαρωνικού.
  2. Οι εκδικάσεις θα πραγματοποιούνται με τηλεδιάσκεψη των μελών των επιτροπών (χωρίς την παρουσία των ενδιαφερομένων).

Προ τριών (3) ημερών από την ορισθείσα  συνεδρίαση οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει μέσω email (σε μορφή pdf) να στέλνουν στο Κτηματολογικό Γραφείο Κερατέας τον φάκελο της υπόθεσής στους. Το email του Κτηματολογικού Γραφείου Κερατέας για τις επιτροπές είναι, epitropes.kt12@gmail.com. Στο θέμα του email θα πρέπει να αναγράφεται ο αριθμός του πίνακα ενστάσεων και ο αυξ. αρ. της υπόθεσης που αφορούν τα στοιχεία, καθώς επίσης και τον αριθμό πρωτοκόλλου της ένστασης, τα οποία στοιχεία στα έγγραφα που τοιχοκολλώνται στο Γραφείο Κτηματογράφησης, στο Δημαρχείο Σαρωνικού και στην Κοινότητα Σαρωνίδας, καθώς και στην ιστοσελίδα του Δήμου, ώστε να είναι δυνατή η εξέτασή τους από την αρμόδια επιτροπή. Είναι εξαιρετικά σημαντικό να τηρηθεί η παραπάνω διαδικασία με ακρίβεια σε όλα της τα βήματα προκειμένου να θεωρηθεί έγκυρη.

  1. Για να προσκομίσει το Κτηματολογικό Γραφείο στους ενδιαφερόμενους την εισήγηση της επιτροπής εκδικάσεων, θα πρέπει μαζί με τον φάκελό τους να το ζητήσουν και να προσκομίσουν υπεύθυνη δήλωση θεωρημένη από ΚΕΠ, όπου θα αποδεικνύεται η ταυτότητά τους ή η ταυτότητα του τεχνικού συμβούλου, δικηγόρου ή άλλου προσώπου που έχουν εξουσιοδοτήσει.
Σημαντική Ανακοίνωση