Δήμος
Σαρωνικού
Τρίτη 22 Ιουνίου 2021

Νέα

Τρίτη 25.05.2021

Ανακοίνωση για την παραχώρηση επιπλέον κοινόχρηστου χώρου για τα τραπεζοκαθίσματα εξαιτίας των κανόνων τήρησης των αποστάσεων και των μέτρων πρόληψης και αποτροπής της διάδοσης του κορωνοϊού

O Δήμος Σαρωνικού σε εφαρμογή των διατάξεων  του άρθρου 65 του Ν. 4688/2020 (ΦΕΚ 101Α/24-5-2020)  «Ρυθμίσεις για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων σε κοινοχρήστους χώρους από καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος (ΚΥΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τον Ν.4795 (ΦΕΚ Α΄62/17-4-21), εξαιτίας των  κανόνων τήρησης των αποστάσεων και των μέτρων πρόληψης και αποτροπής της διάδοσης του κορωνοϊού, ενημερώνει τους επιχειρηματίες που διατηρούν κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος ότι μπορούν να υποβάλουν αίτηση με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά στον Δήμο Σαρωνικού – Τμήμα Αδειών και Καταστημάτων & Συναφών δραστηριοτήτων, για πρόσθετη παραχώρηση κοινόχρηστου χώρου για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων καθώς εφόσον το επιθυμούν ως εξής:

Απαιτούμενα δικαιολογητικά:

  1. Αίτηση του ενδιαφερόμενου
  2. Σχεδιάγραμμα στο οποίο θα αποτυπώνεται ο επιπλέον χώρος στον οποίο επιθυμούν να αναπτύξουν τραπεζοκαθίσματα.

Για περισσότερες πληροφορίες καθώς και για διευκρινίσεις σχετικά με τις προβλεπόμενες διατάξεις του σχετικού νόμου, παρακαλούμε απευθυνθείτε στο Τμήμα Αδειών και Καταστημάτων & Συναφών δραστηριοτήτων, τηλ. 2299 320340.

            

 Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

Τοπικής Οικονομίας και Εμπορίου

 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΚΙΚΑΣ