Τρίτη 2 Μαρτίου 2021

Νέα

Τετάρτη 17.02.2021

Ανακοίνωση για την πρόσληψη έκτακτου προσωπικού και συγκεκριμένα τριών (3) ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την αντιμετώπιση του ιού COVID-19

Εναλλακτικά και για την αποφυγή τυχόν προβλημάτων, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τις αιτήσεις και τα δικαιολογητικά εκτός από το protokolods@kalivia.gr και στο dkalivia@otenet.gr (σε ένα από τα δύο, όχι και στα δύο email).