Δήμος
Σαρωνικού
Δευτέρα 24 Ιανουαρίου 2022

Νέα

Δευτέρα 10.01.2022

Ανακοίνωση για τις πληρωμές στο ταμείο του Δήμου Σαρωνικού

Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, το Ταμείο του Δήμου Σαρωνικού δεν εισπράττει με μετρητά αλλά μόνο με χρεωστική κάρτα ή με τραπεζική επιταγή.

Εκ της Ταμειακής Υπηρεσίας