Δήμος
Σαρωνικού
Τρίτη 22 Ιουνίου 2021

Νέα

Παρασκευή 14.05.2021

Ορθή επανάληψη – Ανακοίνωση της ΑΔΜΚΕΣ Α.Ε. για πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (δίμηνης απασχόλησης)