Δήμος
Σαρωνικού
Τρίτη 26 Οκτωβρίου 2021

Νέα

Παρασκευή 1.10.2021

Αποδοχή δωρεάς μελέτης αναθεώρησης του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου (Ε.Ρ.Σ.) Πολεοδομικής ενότητας Λαγονησίου Δ.Ε. Καλυβίων Δήμου Σαρωνικού (Π.Δ/μα 27-12-1995 – ΦΕΚ 50Δ’/19-1-1996)

                                                                         ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Αποδοχή δωρεάς μελέτης αναθεώρησης του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου (Ε.Ρ.Σ.) Πολεοδομικής ενότητας Λαγονησίου Δ.Ε. Καλυβίων Δήμου Σαρωνικού   (Π.Δ/μα 27-12-1995 – ΦΕΚ 50Δ’/19-1-1996).

Με την υπ’ αρίθμ. 271/2021 απόφαση της  Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου μας, έγινε αποδοχή της δωρεάς  της μελέτης με τίτλο  “Αναθεώρηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου  Πολεοδομικής ενότητας Λαγονησίου Δ.Ε. Καλυβίων Δήμου Σαρωνικού   (Π.Δ/μα 27-12-1995 – ΦΕΚ 50Δ’/19-1-1996)” που εκπονήθηκε από την “Ι. ΣΠΑΝΟΥΔΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ε.Ε.”, με εκπρόσωπο τον Αρχιτέκτονα Μηχανικό Ιωακείμ Σπανούδη.

Είχε προηγηθεί το υπ’ αρίθμ. πρωτοκ. 12340/26-7-2021 αίτημα της “Ι. ΣΠΑΝΟΥΔΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ε.Ε.”, με εκπρόσωπο τον Αρχιτέκτονα Μηχανικό Ιωακείμ Σπανούδη, με το οποίο  ζητείται η αποδοχή δωρεάς της μελέτης  αναθεώρησης του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου (Ε.Ρ.Σ.) Πολεοδομικής ενότητας Λαγονησίου Δ.Ε. Καλυβίων Δήμου Σαρωνικού   (Π.Δ/μα 27-12-1995 – ΦΕΚ 50Δ’/19-1-1996) από τον Δήμο μας, η οποία εκπονήθηκε από τον   “Ι. ΣΠΑΝΟΥΔΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ε.Ε.”, με εκπρόσωπο τον Αρχιτέκτονα Μηχανικό Ιωακείμ Σπανούδη.

Η μελέτη θα βρίσκεται στη διάθεση κάθε ενδιαφερομένου για διάστημα ενός μηνός από την ανάρτηση της παρούσας ανακοίνωσης στις ιστοσελίδες του Δήμου μας και του  Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, στα γραφεία της τεχνικής υπηρεσίας, Λ. Αθηνών & Ρήγα Φεραίου – Δημαρχείο Καλυβίων.