Δήμος
Σαρωνικού
Τρίτη 26 Οκτωβρίου 2021

Νέα

Παρασκευή 1.10.2021

Αποδοχή δωρεάς της Πολεοδομικής μελέτης για την επέκταση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου (Ε.Ρ.Σ.) στη θέση “Παραλία” Δ.Ε. Καλυβίων Δήμου Σαρωνικού, (Π.Δ/μα 14-9-1995 – ΦΕΚ 723Δ’/14-9-1995), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, στην περιοχή φερόμενης ιδιοκτησίας Β. και Ν. Π.

                                                                         ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Αποδοχή δωρεάς της Πολεοδομικής μελέτης  για την επέκταση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου (Ε.Ρ.Σ.) στη θέση  “Παραλία” Δ.Ε. Καλυβίων Δήμου Σαρωνικού, (Π.Δ/μα 14-9-1995 – ΦΕΚ 723Δ’/14-9-1995), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, στην περιοχή φερόμενης ιδιοκτησίας  Β. και Ν. Π.

Με την υπ’ αρίθμ. 272/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου μας, έγινε αποδεκτή η  δωρεά  της πολεοδομικής μελέτης για την επέκταση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου (Ε.Ρ.Σ.) στη θέση  “Παραλία” Δ.Ε. Καλυβίων Δήμου Σαρωνικού, (Π.Δ/μα 14-9-1995 – ΦΕΚ 723Δ’/14-9-1995), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, στην περιοχή φερόμενης ιδιοκτησίας  Β. και Ν. Π.,  που εκπονήθηκε από την “Ι. ΣΠΑΝΟΥΔΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ε.Ε.”, με εκπρόσωπο τον Αρχιτέκτονα Μηχανικό Ιωακείμ Σπανούδη.

Είχε προηγηθεί η υπ’ αρίθμ. πρωτοκ. 5892/2020  αίτηση  των  Β. και Ν. Π. με την οποία  ζητήθηκε η αποδοχή δωρεάς μελετών Πολεοδόμησης-πράξης εφαρμογής κλπ. για την επέκταση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου  στη θέση  “Παραλία” Δ.Ε. Καλυβίων Δήμου Σαρωνικού, (Π.Δ/μα 14-9-1995 – ΦΕΚ 723Δ’/14-9-1995), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, στην περιοχή φερόμενης ιδιοκτησίας  Β. και Ν. Π.,  από τον Δήμο μας. Προς το παρόν, έχει  εκπονηθεί  από την   “Ι. ΣΠΑΝΟΥΔΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ε.Ε.”, με εκπρόσωπο τον Αρχιτέκτονα Μηχανικό Ιωακείμ Σπανούδη η Πολεοδομική Μελέτη.

Η μελέτη θα βρίσκεται στη διάθεση κάθε ενδιαφερομένου για διάστημα ενός μηνός από την ανάρτηση της παρούσας ανακοίνωσης στις ιστοσελίδες του Δήμου μας και του  Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, στα γραφεία της τεχνικής υπηρεσίας, Λ. Αθηνών & Ρήγα Φεραίου – Δημαρχείο Καλυβίων.