Δήμος
Σαρωνικού
Τετάρτη 19 Ιουνίου 2024

Νέα

Ανακοινώσεις

Δείτε Περισσότερα
Δευτέρα 27.05.2024

Απόφαση Δημάρχου 1015 Τροποποίηση της 14/2024 απόφασης Δημάρχου για τον ορισμό Αντιδημάρχων & Μεταβίβαση των καθ΄ύλην αρμοδιοτήτων του (άρθρο 59 ν. 3852/10)

Σημαντική Ανακοίνωση