Δήμος
Σαρωνικού
Πέμπτη 16 Σεπτεμβρίου 2021

Νέα

Τρίτη 24.08.2021

Αποτελέσματα για την πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σε υπηρεσίες καθαρισμού σχολικών μονάδων

Οι επιτυχόντες/ούσες θα πρέπει να καταθέσουν τα δικαιολογητικά μέχρι 30/08/2021.