Δήμος
Σαρωνικού
Τρίτη 26 Οκτωβρίου 2021

Νέα

Πέμπτη 30.09.2021

Εγκύκλιος Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας με θέμα «Δενδροκομικοί χειρισμοί (κλαδεύσεις, καθαρισμοί, περιποίηση ιστάμενων δασικών ειδών), υλοτομία και απομάκρυνση ιστάμενων, κεκλιμένων και κατακείμενων δασικών δένδρων επί εκτάσεων μη δασικού χαρακτήρα και εκτός ορίων οικισμού»