Δήμος
Σαρωνικού
Τετάρτη 5 Οκτωβρίου 2022

Νέα

Ανακοινώσεις

Δείτε Περισσότερα
Τετάρτη 10.08.2022

Ενημέρωση και Δημοσίευση Πρόσκλησης Ενδιαφέροντος Συμμετοχής Ευπαθών Κοινωνικών Ομάδων πολιτών Ρομά σε κατασκηνωτικό θερινό πρόγραμμα έτους 2022

Η επιλογή παιδιών για συμμετοχή στο κατασκηνωτικό πρόγραμμα προτείνεται βάση των παρακάτω κριτηρίων :
– Οι γονείς να έχουν εγγραφεί στην Κοινωνική Υπηρεσία / Κέντρο Κοινότητας-Παράρτημα ΡΟΜΑ (και στο αντίστοιχο μητρώο ωφελουμένων) του δήμου διαμονής τους.
– Να έχουν Δελτίο Ανεργίας (εφόσον δηλώσουν άνεργοι).
– Το ετήσιο ατομικό/οικογενειακό εισόδημα είναι κάτω από το όριο της φτώχειας, όπως αυτό προσδιορίζεται από τη τελευταία διαθέσιμη φορολογική δήλωση για κάθε κατηγορία νοικοκυριού.
– Τα παιδιά τους να έχουν εγγραφεί στα σχολεία της περιοχής διαμονής και φοιτούν κανονικά σε αυτά.

Θα τηρηθεί η σειρά προτεραιότητας μέχρι να συμπληρωθεί ο αριθμός των 60 παιδιών του κατασκηνωτικού προγράμματος.

Σημαντική Ανακοίνωση