Δήμος
Σαρωνικού
Τρίτη 3 Αυγούστου 2021

Εκδήλωση

Παρασκευή 16.07.2021

Dia – Chronicon Μια σύγχρονη οπτική εγκατάσταση του εικαστικού Χαράλαμπου Δερμάτη από 20/7 σε όλες τις κοινότητες του Δήμου Σαρωνικού