Δήμος
Σαρωνικού
Τετάρτη 19 Ιουνίου 2024

Νέα

Ανακοινώσεις

Δείτε Περισσότερα
Παρασκευή 17.05.2024

Γνωστοποίηση πρόσληψης ενός (1) Ειδικού Συμβούλου με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου για παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών στο Δήμο Σαρωνικού

Σημαντική Ανακοίνωση