Δήμος
Σαρωνικού
Τρίτη 26 Οκτωβρίου 2021

Δημοσιεύσεις

Τετάρτη 28.04.2021

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ – Περίληψη Διακήρυξης Δημοπρασίας για την παραχώρηση του δικαιώματος χρήσης θέσης για την τοποθέτηση περιπτέρου επί της πλατείας Ελευθερίας στην Κοινότητα Παλαιάς Φώκαιας