Δήμος
Σαρωνικού
Κυριακή 29 Μαΐου 2022

Νέα

Παρασκευή 19.11.2021

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΠΙΝΑΚΩΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΤΗΣ ΥΠ΄ ΑΡΙΘΜ. ΣΟΧ 1/2021 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣΔΗΜΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ