Δήμος
Σαρωνικού
Τετάρτη 28 Φεβρουαρίου 2024

Νέα

Συμπαραστάτης του Δημότη & της Επιχείρησης

Δείτε Περισσότερα
Τρίτη 31.07.2018

Ανακοίνωση σχετικά με την ετήσια έκθεση του Συμπαραστάτη

Από το γραφείο του Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης του Δήμου Σαρωνικού ανακοινώνεται ότι: σε υλοποίηση των αποφάσεων του Πανελλήνιου Δικτύου Δημοτικών και Περιφερειακών Συμπαραστατών και ως ελάχιστη ένδειξη διαμαρτυρίας για τη κατάργηση του Θεσμού του Συμπαραστάτη  με το νόμο ‘Κλεισθένης 1’, δεν θα  κατατεθεί και δεν θα παρουσιαστεί ετήσια Έκθεση για τα έτη 2017 και 2018, όπως αυτό ορίζονταν από το ν. 3852/2010 άρθρο 77 το οποίο και καταργείται.
Ο Συμπαραστάτης του Δημότη και της Επιχείρησης του Δήμου Σαρωνικού και Πρόεδρος του Πανελλήνιου Δικτύου Συμπαραστατών θα ολοκληρώσει τη θητεία του συνεχίζοντας να καταθέτει ειδικές προτάσεις για τη βελτίωση της διοίκησης και των παρεχόμενων υπηρεσιών του Δήμου Σαρωνικού.

Σημαντική Ανακοίνωση