Δήμος
Σαρωνικού
Τετάρτη 28 Φεβρουαρίου 2024

Νέα

Συμπαραστάτης του Δημότη & της Επιχείρησης

Δείτε Περισσότερα
Δευτέρα 14.05.2018

Αντισυνταγματικός ο Κλεισθένης σύμφωνα με τους Συμπαραστάτες

Πανελλήνιο Δίκτυο Συμπαραστατών του Δημότη και της Επιχείρησης και
Περιφερειακών Συμπαραστατών του Πολίτη και της Επιχείρησης

Σε έκτακτη συνεδρίαση την Παρασκευή 4 Μαϊου 2018, με αφορμή το σχέδιο νόμου “Κλεισθένης 1”, το Διοικητικό Συμβούλιο του Δικτύου αποφάσισε την έκδοση του παρακάτω Ψηφίσματος.

Ψ Η Φ Ι Σ Μ Α

  1. Διαφωνούμε με την κατάργηση του θεσμού του Συμπαραστάτη του Δημότη / του Πολίτη και της Επιχείρησης (άρθρο 171 παρ. 2 του “Κλεισθένη 1”).
  2. Θεωρούμε ότι η χρήση του όρου “διαμεσολαβητής” θα προκαλέσει σύγχυση στους πολίτες ως προς την ήδη υπάρχουσα λειτουργία των διαμεσολαβητών αστικών και εμπορικών υποθέσεων (Ν. 3898/2010) και έρχεται σε αντίθεση με την επίσημη ερμηνεία του όρου “ombudsman” που σύμφωνα με το Συμβούλιο της Ευρώπης αποδίδεται ως “συμπαραστάτης του πολίτη”. Επισημαίνουμε ότι ο όρος “Συμπαραστάτης” έχει αναγνωριστεί επίσημα ως ισότιμο μέλος των Ombudsmen από το International Ombudsman Institute (2012).
  3. Υπενθυμίζουμε ότι έχουμε καταθέσει στο Υπουργείο Εσωτερικών και δημοσιοποιήσει πολλές φορές από την έναρξη της λειτουργίας του θεσμού που υπηρετούμε τις συλλογικές προτάσεις μας για την αναβάθμιση της λειτουργία των Συμπαραστατών σε Δήμους και Περιφέρειες, οι οποίες εάν είχαν γίνει αποδεκτές δεν θα υπήρχε κανένας λόγος σήμερα για παρέμβαση.
  4. Ειδικότερα, τα σημεία στα οποία το νομοσχέδιο έρχεται σε αντίθεση τόσο με τις Αρχές του Συμβουλίου της Ευρώπης για την λειτουργία του Συμπαραστάτη του πολίτη όσο και με τις αρχές της ορθής νομοθέτησης είναι, ενδεικτικά:

(α) τα προσόντα του άρθρου 152 αποκλείουν σημαντικές κατηγορίες επιστημόνων και αποφοίτων ανώτατων και ανώτερων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων,
(β) ο τρόπος επιλογής από εκλεκτορικό σώμα που ορίζεται στο άρθρο 157 παρ. 5 του σχεδίου νόμου, με την ταυτόχρονη ανάθεση αρμοδιοτήτων για κάθε υπηρεσία κάθε δήμου εντός του ίδιου νομού έρχεται σε αντίθεση με τα οριζόμενα στο άρθρο 102 του Συντάγματος όσον αφορά την εκλογή των τοπικών αρχών,
(γ) τα κωλύματα εκλογιμότητας των άρθρων 10 και 49 πρέπει να ισχύσουν από τις μεθεπόμενες αυτοδιοικητικές εκλογές,  για να αποφευχθεί η παραβίαση της συνταγματικής αρχής της προστατευόμενης εμπιστοσύνης του πολίτη,
(δ) αποκλείονται τα στελέχη του ιδιωτικού τομέα με την παράλειψη προβλέψεων για την προστασία της προϋφιστάμενης εργασιακής τους θέσης, σε αντίθεση με το ισχύον δίκαιο.
 
Για τους λόγους αυτούς ζητάμε την απόσυρση των σχετικών άρθρων του σχεδίου νόμου και προτείνουμε την διαβούλευση του νομοθέτη με το Δίκτυο για την αποτροπή των ανωτέρω αστοχιών.
Σε κάθε περίπτωση είμαστε αντίθετοι στην ψήφιση ενός αντισυνταγματικού νομοσχεδίου, όντες επιφορτισμένοι με την προάσπιση των δικαιωμάτων των πολιτών.
Το Δίκτυο αποφάσισε να ενημερώσει για τα ανωτέρω με κάθε πρόσφορο τρόπο τα πολιτικά κόμματα, τους φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης, το Συμβούλιο της Ευρώπης και την αρμόδια Επιτροπή της Βουλής.
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Σημαντική Ανακοίνωση