Δήμος
Σαρωνικού
Τετάρτη 28 Φεβρουαρίου 2024

Νέα

Συμπαραστάτης του Δημότη & της Επιχείρησης

Δείτε Περισσότερα
Κυριακή 12.11.2017

Δύο Ειδικές Προτάσεις κατέθεσε ο Συμπαραστάτης του Δημότη και της Επιχείρησης του Δήμου Σαρωνικού

Δυο Ειδικές Προτάσεις κατέθεσε ο Συμπαραστάτης του Δημότη και της Επιχείρησης,στον Δήμαρχο Σαρωνικού , στο πλαίσιο της αρμοδιότητάς του περί διατύπωσης προτάσεων βελτίωσης της δημοτικής διοίκησης και των σχέσεών της με το κοινό (άρθρο 77 παράγραφος 5 εδάφιο γ’ Ν.3852/2010).

 
Η πρώτη πρόταση αφορά, τη δημιουργία Χάρτας Δικαιωμάτων κ Υποχρεώσεων του Δημότη, που μπορεί να αποτελέσει ένα πολύτιμο οδηγό και να διευκολύνει τους πολίτες στις συναλλαγές τους με το Δήμο.

Και η δεύτερη αφορά, τις βελτιώσεις στην εξωδικαστική επίλυση οικονομικών διαφορών πολιτών με τον Δήμο Σαρωνικού.

Με την ευκαιρία αναδημοσιεύει και την Ετησία Έκθεση του Συμπαραστάτη για το 2016 που θα παρουσιαστεί  στις 20/11/2017 σε ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου για τον απολογισμό του Δημάρχου.

Σημαντική Ανακοίνωση