Δήμος
Σαρωνικού
Τρίτη 22 Ιουνίου 2021

Νέα

Περισσότερα για Συμπαραστάτης του Δημότη & της Επιχείρησης

Συμπαραστάτης του Δημότη & της Επιχείρησης

Τετάρτη 29.03.2017

Ετήσια Έκθεση του Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης έτους 2016 (αρθρ.77 /ν.3852/10)