Δήμος
Σαρωνικού
Τρίτη 3 Αυγούστου 2021

Αποφάσεις

Προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση των παιδικών χαρών του Δήμου Σαρωνικού
ΔΗΜΟΣ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ ΑΔΑ: 6880Ω1Ξ-540 21/04/2021 Αρ. Πρωτ.: 6006 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ ΑΔΑ: 6Χ0ΤΩ1Ξ-ΟΕ0 21/04/2021 Αρ. Πρωτ.: 16347 ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ ΑΔΑ: 68ΗΝΩ1Ξ-ΤΚ8 21/04/2021 Αρ. Πρωτ.: 17875 ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ
ΔΗΜΟΣ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ ΑΔΑ: ΨΘΥΥΩ1Ξ-91Ρ 21/04/2021 Αρ. Πρωτ.: 18067 ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
ΜΕΤΑΤΑΞΗ
ΔΗΜΟΣ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ ΑΔΑ: 6ΗΩ7Ω1Ξ-1ΤΔ 21/04/2021 Αρ. Πρωτ.: 2842 ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
ΜΕΤΑΤΑΞΗ
ΔΗΜΟΣ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ ΑΔΑ: ΨΨΞ2Ω1Ξ-ΤΑΩ 21/04/2021 Αρ. Πρωτ.: 2486 ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΑΚΟΥΛΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΑΔΟΥΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ ΑΔΑ: Ψ71ΙΩ1Ξ-8ΞΧ 20/04/2021 Αρ. Πρωτ.: 5978 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΓΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ ΣΕ ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΜΕΣΑ – ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ ΑΔΑ: Ψ42ΝΩ1Ξ-ΔΗΡ 20/04/2021 Αρ. Πρωτ.: 5916 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΜΕΣΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ ΑΔΑ: ΨΝΑΝΩ1Ξ-ΥΗΞ 19/04/2021 Αρ. Πρωτ.: 5837 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΜΕΣΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ ΑΔΑ: Ω8ΣΧΩ1Ξ-ΙΙΛ 19/04/2021 Αρ. Πρωτ.: 5837 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΜΕΣΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ ΑΔΑ: ΨΕ2ΜΩ1Ξ-ΩΙΑ 19/04/2021 Αρ. Πρωτ.: 5839 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Απόφαση Δημάρχου έγκρισης τεχνικών προδιαγραφών της προμήθειας "Έξοδα για την περίθαλψη αδέσποτων ζώων (εμβολιασμοί, στειρώσεις νοσηλεία, συλλογή κλπ) - Προμήθεια τροφών κλπ για την φροντίδα των αδέσποτων ζώων του Δήμου".
ΔΗΜΟΣ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ ΑΔΑ: ΩΞΩΡΩ1Ξ-ΗΚΗ 19/04/2021 Αρ. Πρωτ.: 726/5836 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΕ ΘΕΣΗ ΙΔΑΧ (ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ_ΡΕΠΠΑΣ)
ΔΗΜΟΣ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ ΑΔΑ: ΨΦ5ΗΩ1Ξ-Υ7Ι 19/04/2021 Αρ. Πρωτ.: 445 ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
απόφαση άδεια ιππικου ομίλου κουβαρά.
ΔΗΜΟΣ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ ΑΔΑ: 6Σ9ΩΩ1Ξ-ΟΝΕ 19/04/2021 Αρ. Πρωτ.: 700-21 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
Απόφαση Δημάρχου ανάθεσης υπηρεσίας "ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΥΔΡΟΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΑΠΟ ΑΛΛΕΣ ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΕ ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΠΟΥ ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΟΥΝ ΒΛΑΒΗ ΣΤΟ ΑΝΤΛΗΤΙΚΟ ΤΟΥΣ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΩΝ Δ.Ε. ΚΑΛΥΒΙΩΝ ΚΑΙ ΚΟΥΒΑΡΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ"
ΔΗΜΟΣ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ ΑΔΑ: Ψ9Υ5Ω1Ξ-0ΜΜ 16/04/2021 Αρ. Πρωτ.: 715/5778 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Απόφαση Δημάρχου ανάθεσης υπηρεσίας "ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΥΔΡΟΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΑΠΟ ΑΛΛΕΣ ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΕ ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΠΟΥ ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΟΥΝ ΒΛΑΒΗ ΣΤΟ ΑΝΤΛΗΤΙΚΟ ΤΟΥΣ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΩΝ Δ.Ε. ΑΝΑΒΥΣΣΟΥ, ΠΑΛ. ΦΩΚΑΙΑΣ ΚΑΙ ΣΑΡΩΝΙΔΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ"
ΔΗΜΟΣ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ ΑΔΑ: ΨΞΗΔΩ1Ξ-Θ18 16/04/2021 Αρ. Πρωτ.: 714/5776 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ ΑΔΑ: ΨΩ37Ω1Ξ-90Ξ 16/04/2021 Αρ. Πρωτ.: 5765 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΕΠΙΒΟΛΗ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ ΑΔΑ: ΨΞΥΘΩ1Ξ-ΧΒ3 16/04/2021 Αρ. Πρωτ.: 5766 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΕΠΙΒΟΛΗ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ ΑΔΑ: 6ΙΡ5Ω1Ξ-64Υ 16/04/2021 Αρ. Πρωτ.: 5764 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ ΑΔΑ: Ψ4Ω3Ω1Ξ-Φ69 16/04/2021 Αρ. Πρωτ.: 5752 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
1 2 3 4 5 100