Δήμος
Σαρωνικού
Πέμπτη 16 Σεπτεμβρίου 2021

Αποφάσεις

ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ ΑΔΑ: ΩΔΕΨΩ1Ξ-Β25 16/04/2021 Αρ. Πρωτ.: 5631/2021 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Ορισμός μέλους στην επιτροπή σχετικά με την καταστροφή εξοπλισμού ΤΠΕ που δεν έχει αξία (παρ.6 του άρθρου 199 Ν. 3463/2006).
ΔΗΜΟΣ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ ΑΔΑ: 998ΛΩ1Ξ-904 14/04/2021 Αρ. Πρωτ.: 694 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Δέσμευση Διάθεσης Πιστώσεων Προυπολογισμού 2021
ΔΗΜΟΣ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ ΑΔΑ: 6ΧΘΨΩ1Ξ-ΦΓ7 13/04/2021 Αρ. Πρωτ.: 5571 Αρ. Αποφ.: 687 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ ΥΠΕΡΩΡΙΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΝΘΡ. ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ ΑΔΑ: ΨΔΒΛΩ1Ξ-ΡΒΖ 13/04/2021 Αρ. Πρωτ.: 5570 ΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΓΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ ΣΕ ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΜΕΣΑ – ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ WWW.AFTODIOIKISI.GR ΛΟΓΩ ΑΝΑΓΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ ΔΕΛΤΙΩΝ ΤΥΠΟΥ , ΒΑΣΙΚΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ , ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ ΑΡΘΡΩΝ , ΣΧΟΛΙΩΝ ΚΛΠ
ΔΗΜΟΣ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ ΑΔΑ: ΩΔΥΖΩ1Ξ-Ρ6Ε 13/04/2021 Αρ. Πρωτ.: 5556 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Ορισμός μέλους στην επιτροπή εκτίμησης τιμή εκκίνησης για τη επικείμενη δημοπρασία ανάδειξης πλειοδότη κενωθέντος περιπτέρου στην Παλαιά Φώκαια
ΔΗΜΟΣ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ ΑΔΑ: ΨΟ3ΥΩ1Ξ-ΥΔ3 13/04/2021 Αρ. Πρωτ.: 682 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Απόφαση Διενέργειας Δημοπρασιών
ΔΗΜΟΣ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ ΑΔΑ: 6ΜΨΥΩ1Ξ-0ΗΣ 12/04/2021 Αρ. Πρωτ.: 666 Αρ. Αποφ.: 666 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Απόφαση Δημάρχου ανάθεσης προμήθειας "ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ, ΕΚΔΟΣΕΙΣ, ΒΙΒΛΙΟΔΕΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΩΝ – ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΑΚΑΛΥΠΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2021"
ΔΗΜΟΣ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ ΑΔΑ: Ψ6ΞΔΩ1Ξ-2ΑΒ 12/04/2021 Αρ. Πρωτ.: 662/5477 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Απόφαση Δημάρχου ανάθεσης της προμήθειας "ΕΞΟΔΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ (ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΙ, ΣΤΕΙΡΩΣΕΙΣ, ΝΟΣΗΛΕΙΑ, ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΛΠ) – ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΤΩΝ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ".
ΔΗΜΟΣ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ ΑΔΑ: ΨΣ28Ω1Ξ-Ι7Ε 12/04/2021 Αρ. Πρωτ.: 663/5476 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΓΙΑ ΥΛΙΚΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΛΟΙΠΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ – ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΥ ΥΠΑΡΧΟΥΣΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ ΑΔΑ: 943ΚΩ1Ξ-ΑΒ4 08/04/2021 Αρ. Πρωτ.: 5339 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΥΛΙΚΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΛΟΙΠΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ – ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΥ ΥΠΑΡΧΟΥΣΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ ΑΔΑ: 6Κ4ΘΩ1Ξ-Δ7Ε 07/04/2021 Αρ. Πρωτ.: 5225 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Απόφαση Δημάρχου έγκρισης τεχνικών προδιαγραφών της προμήθειας "ΕΞΟΔΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ (ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΙ, ΣΤΕΙΡΩΣΕΙΣ, ΝΟΣΗΛΕΙΑ, ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΛΠ)-ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΤΩΝ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΑΡΩΝΚΟΥ"
ΔΗΜΟΣ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ ΑΔΑ: 6ΑΥΩΩ1Ξ-Υ2Η 07/04/2021 Αρ. Πρωτ.: 632/5213 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ ΑΔΑ: 6ΗΒΠΩ1Ξ-1ΑΘ 05/04/2021 Αρ. Πρωτ.: 5069 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ ΑΔΑ: ΨΥΗΖΩ1Ξ-45Ι 01/04/2021 Αρ. Πρωτ.: 4923 ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
απόφαση ορισμού χρηστών στο ΟΠΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ ΑΔΑ: 9ΥΙΧΩ1Ξ-ΝΙ1 31/03/2021 Αρ. Πρωτ.: 534-21 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΜΕΤΑΤΑΞΗ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ-ΜΑΡΙΝΑΚΗ
ΔΗΜΟΣ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ ΑΔΑ: Ψ1ΕΛΩ1Ξ-ΤΥΔ 29/03/2021 Αρ. Πρωτ.: 225/2-2-2021 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ανάκληση προστίμου
ΔΗΜΟΣ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ ΑΔΑ: 9ΥΡΞΩ1Ξ-Ι0Μ 26/03/2021 Αρ. Πρωτ.: 4670 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΓΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ - ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΑΛΥΣΙΔΕΣ ΧΙΟΝΙΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ ΜΕ ΑΡ.ΚΥΚΛ.ΙΖΑ 1478,ΚΗΗ 2316,ΚΗΗ 2313,ΚΗΟ 6106,ΚΗΗ 2312,ΚΗΙ 3167)
ΔΗΜΟΣ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ ΑΔΑ: ΨΒ4ΗΩ1Ξ-ΜΗΕ 26/03/2021 Αρ. Πρωτ.: 4690 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
απόφαση εκμίσθωσης περιπτέρου
ΔΗΜΟΣ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ ΑΔΑ: ΨΜΡΗΩ1Ξ-ΜΤΧ 26/03/2021 Αρ. Πρωτ.: 487-21 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
Απόφαση Δημάρχου ανάθεσης υπηρεσίας "Ταχυμεταφορές".
ΔΗΜΟΣ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ ΑΔΑ: ΩΖ89Ω1Ξ-ΑΔΠ 24/03/2021 Αρ. Πρωτ.: 523/4606 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
1 2 3 4 5 6 100