Δήμος
Σαρωνικού
Σάββατο 25 Μαΐου 2024

Καλως Ήρθατεστον Δήμο Σαρωνικού

Με τη χρήση αυτής της πλατφόρμας τα αιτήματα προωθούνται αυτόματα στις αρμόδιες δημόσιες υπηρεσίες, ώστε να μην είναι απαραίτητη η επίσκεψη των δημοτών στις υπηρεσίες.

Δημοσιεύσεις

Υπηρεσίες Δήμου

Δομές

Συνδεθείτε στις κοινωνικές δομές του Δήμου Σαρωνικού

Χάρτης

Δείτε κατηγοριοποιημένα τις κτηριακές υποδομές του Δήμου Σαρωνικού.

Δημοτικές Κοινότητες

Σημαντική Ανακοίνωση